Imena bebe

Hana

Hana je žensko ime a nastalo od njemačkog imena Hanne, a izvorno je hebrejskog porijekla Hanna što znači milost.grč. hanna, hebr. Hanna(h), milost

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr