Imena bebe

Fiona

škotsko, irsko ime: svijetla

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr