Imena bebe

Ferdinand

got. frithu (zaštita) i nanth (hrabar), hrabar zaštitnik

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr