Imena bebe

Fabijan

rim. fabius, onaj koji je bobov (koji pripada rimskom patricijskom rodu Fabius)

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr