Imena bebe

Evald

starovisokonjem. ewa (zakon) + walt (vladati); zakonski vladar

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr