Imena bebe

Eva

heb. Hawwa(h), živo biće

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr