Imena bebe

Emina

arap. vjerna, poštena, pouzdana

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr