Imena bebe

Emanuela

hebr. immanu´el, Bog je s nama

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr