Imena bebe

Eduard

staroeng. ead (posjed) + weard (čuvar); čuvar posjeda, doma; ostali oblici imena: Edi

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr