Imena bebe

Edmund

staroeng. Edmund – ead (posjed) + mund (obrana); branitelj posjeda, doma

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr