Imena bebe

Edita

staroeng. Edguth – ead (posjed) + guth (rat); sretna, uspješna u ratu

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr