Imena bebe

Dubravka

hrvatsko, od imenice dubrava (šuma u dolini)

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr