Imena bebe

Doroteja

grč. Dorotea, ona koja je božji dar; ostali oblici imena: Dora, Dorana, Dorijana, Dorica, Teja

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr