Imena bebe

Dorijana

grč. Dorotea, ona koja je božji dar; ostali oblici imena: Doroteja, Dorana, Dora, Dorica, Teja

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr