Imena bebe

Đurđa

grč. georgios, onaj koji obrađuje zemlju; ostali oblici imena: Đurđica

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr