Imena bebe

Đana

Đana je žensko ime talijanskog porijekla. Značenje imena dolazi od Gianna u značenju dar od Boga.

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr