Imena bebe

Dijana

rimsko, rimska boginja lova, svjetlosti i plodnosti

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr