Imena bebe

Darinka

hrvatsko, od imenice dar; ostali oblici imena: Darina, Dada, Danica, Dara

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr