Imena bebe

Danijel

hebr. Danie, Bog je moj sudac

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr