Imena bebe

Danica

hrvatsko, od imenice dar; ostali oblici imena: Darina, Darinka, Dada, Dara

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr