Imena bebe

Dalibor

češ. Dalibor, koji se (na)daleko bori; ostali oblici imena: Borko

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr