Imena bebe

Celestina

lat. caelestina; nebeska, božanska

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr