Imena bebe

Brigita

njem. Brigitte, ir. Brighid; ona koja je snažna

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr