Imena bebe

Bojan

staroslav.; onaj koji bije boj

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr