Imena bebe

Blanka

španj. blanca; bijela

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr