Imena bebe

Berislav

hrv.; onaj koji ubire slavu

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr