Imena bebe

Beata

lat. Beata; blažena, sretna

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr