Imena bebe

Anita

lat. Anna, grč. Hanna, heb. Hanna(h), milost; ostali oblici imena: Ana, Anči, Ančica, Anesa, Anja, Jana, Aneta

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr