Imena bebe

Andreja

grč. Andreas, koji je hrabar; ostali oblici imena: Andrea, Andrijana, Adrijana, Andina, Deja

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr