Imena bebe

Anamarija

heb. hanna(h) + heb. mar; složenica od Ana (milost) i Marija (gorka)

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr