Imena bebe

Ana

lat. Anna, grč. Hanna, heb. Hanna(h); milost; ostali oblici imena: Anči, Ančica, Anesa, Aneta, Anja, Jana

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr