Imena bebe

Amina

Amina je žensko ime arapskog porijekla. Značenje imena je vjerna, poštena, pouzdana i sigurna. Ovo ime je jako često ime među muslimanima. Majka poslanika Muhameda a.s. zvala se Amina. Muški oblik ovog imena je Amin.

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr