Imena bebe

Aleksandra

grč. Aléxandros; zaštitnica ljudi;
ostali oblici imena: Ksandra, Sandra, Saška

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr