Imena bebe

Agata

grč. Agathe; dobra, čestita

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr