žlica

Učimo držati žlicu

Taj alat bi se u rukama djeteta trebao naći već sa godinu dana.