učenje pomoću kretanja

Brain gym – gimnastika za mozak

Brain gym je metoda aktiviranja mozga za učenje pomoću kretanja. Što je to točno i…