teta čuvalica

Mama se vraća na posao, počinje ludilo

Ako posao uopće ima, u nekom trenutku mama će se na njega vratiti, neka ranije,…