pregledi u trudnoći

Što se to vidi na ultrazvuku?

Glavni alat kojim se upoznajete sa svojim djetetom je, kako znamo, ultrazvuk. Naravno, u ranim…