jasna pravila

3 jednostavna koraka kako naučiti dijete pravilima

Pravila su važna jer djetetu daju okvire u kojima se kreće, ne dovode ga u…

Odgoj bez tjelesnog kažnjavanja – mali savjeti za roditelje

Postavljanje granica djetetu bez tjelesnog kažnjavanja i ostalih ponižavajućih odgojnih postupaka nije samo moguće, već…