hologramski prikaz

Pogled u budućnost – hologramska slika bebe

Budući roditelji sada mogu vidjeti prvi smiješak bebe u trbuhu i u hologramskom prikazu