polazak u prvi razred

Polazak u školu – krenuti sada ili čekati još jednu godinu?

Polazak djeteta u školu posebno je značajan kako za roditelja tako i za dijete i predstavlja veliku promjenu u životu djeteta. Iako je dijete relativno nesvjesno toga što će se točno promijeniti njegovim polaskom u školu, ono ipak ulazi u svijet koji se po mnogim stvarima razlikuje od života u vrtiću i obitelji, što od njega zahtjeva ponovnu prilagodbu

Uspješno snalaženje djeteta u školi ovisi o njegovoj spremnosti za polazak u školu. Ukoliko dijete ima razvijenu pozitivnu sliku o sebi, socijalne vještine i emocionalnu stabilnost, lakše će prihvatiti sve promjene i zahtjeve koje škola pred njega postavlja. Spremnost za školu odnosi se na različite sposobnosti, vještine i znanja koja djetetu omogućuju uspješno savladavanje obrazovnog sadržaja, a odnosi se na spoznajnu, govorno-jezičnu, tjelesnu i socioemocionalnu spremnost. Najvažnija komponenta spremnosti za školu svakako je socioemocionalna zrelost koja se odnosi na vještine kao što su primjerice:

  • odvajanje djeteta od roditelja
  • samostalno funkcioniranje u nepoznatoj okolini
  • uspješna komunikacija i suradnja s vršnjacima
  • poštivanje pravila i društvenih normi
  • izražavanje emocija na socijalno prihvatljiv način.

Drugim riječima, socijalnoemocionalna zrelost uključuje emocionalne reakcije koje su primjerene situaciji (vještina kontrole emocija), sposobnost odgađanja zadovoljenja svojih želja i potreba. Od djeteta se očekuje da bude samostalno, samopouzdano i da ima pozitivnu sliku o sebi što podrazumijeva da je svjesno svojih sposobnosti, mogućnosti, ali i ograničenja. U školi je dijete izloženo sustavu vrednovanja i ocjenjivanja, pohvalama i kritikama te će morati na određeni način prihvatljivo reagirati i zato je važno da se dijete prihvaća sa svim svojim obilježjima.

Pred polazak u školu bitno je da dijete ima određenu razinu tolerancije na frustraciju, što će mu omogućiti da ustraje u učenju i onda kad baš njemu nije ugodno i zanimljivo, da prihvaća uspjeh odnosno neuspjeh te se zna nositi s osjećajima koji ih prate. Nadalje, emocije i osjećaji važni su za djetetov društveni život tako da socioemocionlana zrelost obuhvaća i manje ili više uspješnu suradnju s drugom djecom u zajedničkim aktivnostima i igri, poštivanje pravila i normi, spremnost na dijeljenje stvari te pokazuje zanimanje u kontaktu s vršnjacima.

Prilikom donošenja odluke o upisu djeteta u školu najvažnije je da kao roditelji promatrate dijete cjelovito - što sve zna, može, hoće, čega se boji, što mu stvara teškoće ili napor, u čemu je dobro, što je nedostatak navika ili nesnalaženje. Nije dovoljno da je "pametno", ako je vrlo nesamostalno ili se teško nosi s neuspjehom. Dobro je da je dijete koje kreće u prvi razred zadovoljno samo sa sobom i motivirano polaskom u školu. Za dobar početak u školi pozitivna slika o sebi jedna je od najvažnijih osobina.

Razumijevanjem i procjenjivanjem svih komponenti dječjeg razvoja i eventualnim razgovorom sa stručnjacima prilikom pregleda za polazak u školu, roditelji lakše mogu donijeti odluku. Pri tome je važno prisjetiti se kako kronološka dob nije presudna za upis djeteta u prvi razred te da je polazak u školu velika prekretnica u životu djeteta jer osim teške torbe i velikih očekivanja, stiže i novi niz izazova, uspjeha i neuspjeha, s kojima se ono mora moći nositi. Dijete treba krenuti u školu kada je spremno što podrazumijeva i tjelesnu i intelektualnu i socioemocionalnu zrelost. Od toga da zna pisati i čitati, za polazak u školu puno je važnije da je dijete znatiželjno, željno učenja i novih znanja, da može pažljivo slušati priču ili se koncentrirati na aktivnost koju radi, da može ispričati ili prepričati priču ili doživljaj i da može kontrolirati svoje ponašanje i osjećaje i sudjelovati u igri vršnjaka. Na taj način će, uz podršku i ljubav svojih roditelja, uspješno savladavati nove školske obaveze.

Tekst: Jelena Klopotan, prof.psihologije, Telefonsko savjetovalište “Telefončić” za savjete o najmlađima, svaki dan od 7 do 22 sata na br. tel. 01/4850 555!
Foto: Profimedia

Preporučujemo

Tagovi:

Pročitajte i:

Isprobajte odličan trik uz koji možete čitati djetetove misli

Ako se do sada niste previše bavili mađioničarstvom, ovaj trik uz pomoć kojeg možete 'čitati'…

kako se spasiti kad te netko potapa

Naučite dijete kako se osloboditi neplivača koji i sebe i njega potapa!

Čak i ako ste se pobrinuli da vaše dijete nauči plivati i da pliva bez…

kako reagirati kad dijete nesto ukrade

Što napraviti kad dijete uhvatite u krađi?

Svi mi imamo neku priču o krađi u djetinjstvu. Čokoladica u trgovini, jabuka iz susjedovog…

Razgovarajte s tinejdžerima o seksualnosti

Pubertet je razdoblje odrastanja i formiranja identiteta, prvih ljubavi i romantičnih veza („hodanja“) te pojačanog…