Prava roditelja čije dijete treba pojačanu njegu ili ima teže smetnje u razvoju

Iz knjižice prava koja je nedavno tiskana i koja je nastala u suradnji Klinike za dječje bolesti Zagreb itvrtke EL4 d.o.o. donosimo detalje vezane uz rad na pola radnog vremena u slučaju pojačane njege djeteta ili težih smetnji u razvoju djeteta

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta

Može ga ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja po iskorištenju roditeljskog dopusta, ako je djetetu, prema nalazu i ocjeni izabranoga liječnika primarne zdravstvene zaštite i nadležnoga Liječničkog povjerenstva HZZO-a, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega. Pravo ne može ostvariti roditelj, odnosno pravo prestaje za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi u kojoj svakodnevno ima osiguran smještaj duže od osam sati. Za vrijeme korištenja prava, korisnik ima pravo na novčanu naknadu u visini od 70 posto proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme (2.323,20 kn).

 

Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju – do navršene osme godine života djeteta

Može ga ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolešću), nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za cijelo vrijeme trajanja dopusta. Iznos novčane naknade je 2328,20 kuna, a pravo može trajati do navršene osme godine djetetova života.

 

Pravo na rad s polovicom punog ranog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju – sve dok potreba traje

Ovo pravo može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Izvor: Knjižica prava

Foto: Profimedia

Tagovi: , ,

Pročitajte i:

Zaštitne mjere protiv obiteljskih nasilnika

Na koje se sve načine možete zaštititi od nasilnika, na pravni način, pročitajte u ovom…

Izmjene ugovora o radu, koja su prava zaspolenika?

Razlilčite su kombinacije u kojima poslodavci mogu reorganizirati radna mjesta i nuditi dosadašnjem zaspoleniku promjenu…

Utvrđivanje očinstva

Je li majka dužna pristati na zahtjev bivšeg partnera da se točno utvrdi tko je…

Otišao u drugu zemlju, napustio obitelj, prestao plaćati kredit...

Katkad teška obiteljska i financijska situacija može uzrokovati bolesti, pripazite da se to ne dogodi…