Prava roditelja čije dijete treba pojačanu njegu ili ima teže smetnje u razvoju

Iz knjižice prava koja je nedavno tiskana i koja je nastala u suradnji Klinike za dječje bolesti Zagreb itvrtke EL4 d.o.o. donosimo detalje vezane uz rad na pola radnog vremena u slučaju pojačane njege djeteta ili težih smetnji u razvoju djeteta

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta

Može ga ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja po iskorištenju roditeljskog dopusta, ako je djetetu, prema nalazu i ocjeni izabranoga liječnika primarne zdravstvene zaštite i nadležnoga Liječničkog povjerenstva HZZO-a, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega. Pravo ne može ostvariti roditelj, odnosno pravo prestaje za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi u kojoj svakodnevno ima osiguran smještaj duže od osam sati. Za vrijeme korištenja prava, korisnik ima pravo na novčanu naknadu u visini od 70 posto proračunske osnovice mjesečno za puno radno vrijeme (2.323,20 kn).

 

Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju – do navršene osme godine života djeteta

Može ga ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolešću), nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za cijelo vrijeme trajanja dopusta. Iznos novčane naknade je 2328,20 kuna, a pravo može trajati do navršene osme godine djetetova života.

 

Pravo na rad s polovicom punog ranog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju – sve dok potreba traje

Ovo pravo može ostvariti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja nakon isteka prava na rodiljni dopust ili u tijeku korištenja ili nakon isteka prava na roditeljski dopust, na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Izvor: Knjižica prava

Foto: Profimedia

Preporučujemo

Tagovi: , ,

Pročitajte i:

Uvjeti za nastavak primanja alimentacije

Što se događa s alimentacijom nakon što dijete završi obrazovanje, ima li otac pravo tražiti…

Prava više suvlasnika nekretnine i pisanje oporuke

Smije li se prodavati nekretnina koja ima nekoliko suvlasnika, kako treba izgledati valjana oporuka, kako…

Pravo na odštetu kod ozljede izvan škole

Najbolji način da se utvrdi postojanje prava na odštetu ako je dijete ozljeđeno izvan škole…

Podjela imovine nakon prekida izvanbračne zajednice

Kad pogledamo koliko je komplicirana podjela bračne stečevine, shvatimo da bi bilo lakše napraviti predbračne…