Prava radnika kod ugovora na određeno vrijeme i zaštita trudnica

Doznajte na koji način Zakon o radu štiti radnice koji imaju ugovore na određeno vrijeme i kako se njima računaju stari godišnji odmori nakon povratka s roditeljskog dopusta

Pitanje:

Poštovani, radim u državnoj službi već 8 godina na određeno. Razni ugovori na određeno i produženja. Neprekidno sam imala radni staž od 18. 8. 2014. do 18. 2. 2017.
5. 9. 2016. sam otišla na porodiljni dopust i rodila sam 08.10.2016. Opet sam se vratila raditi 6. 6. 2017. na ugovor na određeno do 5. 12. 2017. i sada mi je produžen do 5. 6. 2018. g.
Na koliko imam pravo godišnjeg odmora? Imam li pravo na puni godišnji odmor + socijalni uvjeti i ostalo, budući da radim duže od 6 mjeseci? Također, ima li poslodavac, u ovom slučaju Država, obvezu da me zaposli na neodređeno (postoji radno mjesto u pravilniku, samo nikako da se raspiše natječaj na neodređeno) ako radim više od 3 godine, s time da su uvijek novi Ugovori na 6 mj + produženje 6 mj – znači 3 nova natječaja po godinu dana.

 

Odgovor:

Ugovor o radu na određeno vrijeme reguliran je čl. 12. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, u nastavku: ZOR). Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru ili u pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu mora navesti.

Ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.
Ograničenja se ne odnose se na prvi ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme.
Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga ugovora, smatra se svakim sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme.
Prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od tri godine.
Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama ZOR-a ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.
Sukladno čl. 13. ZOR-a, poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem ili prema posebnom propisu s njim povezanim poslodavcem, s istim ili sličnim stručnim znanjima i vještinama, a koji obavlja iste ili slične poslove.

Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, sukladno čl. 77. ZOR-a. Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca.
Čl. 30. ZOR-a, regulirana je zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja. Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima. Prestankom korištenja prava u skladu s posebnim propisom, radnica nastavlja obavljati poslove na kojima je prethodno radila na temelju ugovora o radu.
Sukladno čl. 32. ZOR-a, ako je za stjecanje određenih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa, razdoblja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, smatrat će se vremenom provedenim na radu u punom radnom vremenu.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Upozorenje: S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, pri čitanju članaka vezanih uz pravna pitanja uvijek obratite pozornost na datum objave. Za starije tekstove, ne možemo jamčiti da nije došlo do nekih zakonskih promjena.

Preporučujemo

Tagovi: , , ,

Vezano uz temu

Ozljeda u vrtiću - kako se određuje visina odštete?

Jedan od čitatelja pita našu suradnicu Blaženku Musulin…

Prava majki koje rade noćne smjene i prekovremeno

Dobro proučite Zakon o radu ako sumnjate da…

Gdje pokrenuti postupak za razvod braka?

I pokretanje razvoda braka je nezgodno kad su…

Što učiniti kad doznate da djecu zlostavlja očuh ili netko drugi?

Osobe koje ne dobiju skrbništvo nad svojom djece…

Pročitajte i:

Pravna pomoć u slučaju djetetove ozljede u školi

Prije nego se obratite osiguravajućem društvu i zatražite odštetu, budite sigurni da imate sve važnije…

Kako se riješiti sudužništva?

Kad vas netko prevarom navede kao sudužnika svog kredita, postoji način da se to dokaže...

Sporazumni razvod braka

Ljudi se s godinama mijenjaju i kada više ne pronalaze zajedničku riječ, emocije, ne slažu…

Otac unatoč sudskoj odluci ne sudjeluje u troškovima za djecu, što učiniti?

Pitanja oko nadmudrivanja s alimentacijama i sudjelovanja o troškovima ne prestaju, stiže još jedan slučaj…