Prava radnika kod ugovora na određeno vrijeme i zaštita trudnica

Doznajte na koji način Zakon o radu štiti radnice koji imaju ugovore na određeno vrijeme i kako se njima računaju stari godišnji odmori nakon povratka s roditeljskog dopusta

Pitanje:

Poštovani, radim u državnoj službi već 8 godina na određeno. Razni ugovori na određeno i produženja. Neprekidno sam imala radni staž od 18. 8. 2014. do 18. 2. 2017.
5. 9. 2016. sam otišla na porodiljni dopust i rodila sam 08.10.2016. Opet sam se vratila raditi 6. 6. 2017. na ugovor na određeno do 5. 12. 2017. i sada mi je produžen do 5. 6. 2018. g.
Na koliko imam pravo godišnjeg odmora? Imam li pravo na puni godišnji odmor + socijalni uvjeti i ostalo, budući da radim duže od 6 mjeseci? Također, ima li poslodavac, u ovom slučaju Država, obvezu da me zaposli na neodređeno (postoji radno mjesto u pravilniku, samo nikako da se raspiše natječaj na neodređeno) ako radim više od 3 godine, s time da su uvijek novi Ugovori na 6 mj + produženje 6 mj – znači 3 nova natječaja po godinu dana.

 

Odgovor:

Ugovor o radu na određeno vrijeme reguliran je čl. 12. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, u nastavku: ZOR). Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru ili u pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu mora navesti.

Ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.
Ograničenja se ne odnose se na prvi ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme.
Svaka izmjena, odnosno dopuna ugovora o radu na određeno vrijeme koja bi utjecala na produljenje ugovorenog trajanja toga ugovora, smatra se svakim sljedećim uzastopnim ugovorom o radu na određeno vrijeme.
Prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od tri godine.
Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama ZOR-a ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.
Sukladno čl. 13. ZOR-a, poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem ili prema posebnom propisu s njim povezanim poslodavcem, s istim ili sličnim stručnim znanjima i vještinama, a koji obavlja iste ili slične poslove.

Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, sukladno čl. 77. ZOR-a. Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca.
Čl. 30. ZOR-a, regulirana je zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja. Poslodavac ne smije odbiti zaposliti ženu zbog njezine trudnoće, niti joj zbog trudnoće, rođenja ili dojenja djeteta u smislu posebnog propisa smije ponuditi sklapanje izmijenjenog ugovora o radu pod nepovoljnijim uvjetima. Prestankom korištenja prava u skladu s posebnim propisom, radnica nastavlja obavljati poslove na kojima je prethodno radila na temelju ugovora o radu.
Sukladno čl. 32. ZOR-a, ako je za stjecanje određenih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa, razdoblja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, smatrat će se vremenom provedenim na radu u punom radnom vremenu.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Preporučujemo

Tagovi: , , ,

Vezano uz temu

Što kada sudužnik u kreditu (bivši suprug) prekrši dogovore...

Kad s bivšim suprugom imate problema oko podjele…

Ozljeda u vrtiću - kako se određuje visina odštete?

Jedan od čitatelja pita našu suradnicu Blaženku Musulin…

Prava majki koje rade noćne smjene i prekovremeno

Dobro proučite Zakon o radu ako sumnjate da…

Gdje pokrenuti postupak za razvod braka?

I pokretanje razvoda braka je nezgodno kad su…

Pročitajte i:

Otišao u drugu zemlju, napustio obitelj, prestao plaćati kredit...

Katkad teška obiteljska i financijska situacija može uzrokovati bolesti, pripazite da se to ne dogodi…

Obaveze uzdržavanja punoljetne djece

Svakojake obiteljske zavrzlame redovito nam pristižu na e-mail uredništva. Tko ih je dužan uzdržavati, tko…

Problemi s priznavanjem ozljede na radu

Ako ste nezadovoljni dobivenim rješenjem HZZO-a, na vrijeme sastavite i dostavite žalbu, stižu detalji...

Druga smjena u vrtiću, moram li pristati na nju?

Smjenski rad nije jednostavno organizirati, osobito roditeljima. Je li moguće tražiti od poslodavca da ga…