Posljedice zbog odlaska s djetetom od supruga

Odvjetnica Musulin odgovara na pitanja koja se tiču uvjeta života prije nego dođe do službene rastave braka te procedure oko pokretanja tog postupka

Pitanje:

Zanima me što moj suprug može učiniti, odnosno može li me tužiti ako odvedem dijete iz zajedničkog kućanstva (jer je rekao da hoće..), nakon dvije godine nesretnog braka? Naime, sve što ne napravim po kući, suprug fotografira i šalje svojoj mami da vidi, on može izlaziti i raditi štogod želi, a ne smije mu se ništa reći…. Nema živaca za život, dijete i sve je problem, a njegova mama sve to podržava! Razgovarati ne želi! Čisto da znate zašto želim van iz svega toga! Hvala unaprijed.

 

Odgovor:

Poštovana,

Razumijevajući Vašu životnu situaciju odgovaram kako slijedi.

Razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka.

Sukladno čl. 53. Obiteljskog zakona (NN 103/15; u nastavku ObZ), ako bračni drugovi imaju zajedničko maloljetno dijete, povodom tužbe radi razvoda braka mogu predložiti:

  1. s kojim će roditeljem dijete stanovati i način ostvarivanja roditeljske skrbi
  2. ostvarivanje osobnih odnosa djeteta i roditelja s kojim dijete neće stanovati i
  3. visinu uzdržavanja djeteta

Nakon podnošenja tužbe ili sporazumnog zahtjeva za razvod braka, sud zakazuje prvo ročište, na kojem se tuženik poziva na odgovor na tužbu za razvod braka. Na prvom ročištu sud odlučuje koji će centar za socijalnu skrb provesti postupak posredovanja. O izboru centra za socijalnu skrb sud odlučuje na temelju sporazuma partnera, a ako sporazuma nema, sud sam odlučuje koji će to centar za socijalnu skrb biti. U ovoj se fazi postupak pred sudom do daljnjeg "zaustavlja".

Nakon prvog ročišta u roku od 15 dana pred centrom za socijalnu skrb kojeg odredi sud supružnici pokreću postupak posredovanja. U postupku posredovanja sudjeluju samo supružnici. U postupku posredovanja bračne partnere ne mogu zastupati odvjetnici. U postupku posredovanja centar za socijalnu skrb utvrđuje obiteljske i partnerske odnose i uzroke razvoda braka.

Stručnjaci Centra za socijalnu skrb upoznaju bračne drugove s pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka i procjenjuju spremnost bračnih drugova da uz stručnu pomoći podršku prevladaju bračne poteškoće i da se pomire. Po završetku postupka posredovanja, koji može trajati do tri mjeseca, centar za socijalnu skrb dostavlja bračnim drugovima Stručno mišljenje. Nakon što prime Stručno mišljenje o posredovanju, supružnici odlučuju hoće li ga dostaviti sudu radi nastavka postupka za razvod braka.

Važno je sudu dostaviti stručno mišljenje kao i eventualne ostale podneske pozivajući se na broj spisa kojim se na sudu vodi brakorazvodni postupak. Nakon zaprimanja stručnog mišljenja o posredovanju Sud saziva novo ročište i u postupku razvoda braka, ukoliko bračni drugovi imaju zajedničku maloljetnu djecu odlučuje s kojim će roditeljem djeca živjeti, na koji način ce se odvijati susreti i druženja djece i roditelja, te donosi odluku o uzdržavanju djece.

Ukoliko se roditelji ne mogu dogovoriti o sadržajima roditeljske skrbi ili o iznosu i načinu uzdržavanja malodobnog djeteta, tijekom vođenja postupka razvoda braka, mogu predložiti sudu donošenje privremene mjere, kako bi se i do donošenja konačne sudske odluke privremeno regulirala pitanja koja su hitne naravi. (s kojim roditeljem će dijete živjeti, kako će se odvijati susreti i druženja s roditeljem s kojim ne živi, kako će skrbiti o djetetu)

Sukladno čl. 132. ObZ-a, svatko je dužan prijaviti centru za socijalnu skrb povredu djetetovih osobnih i imovinskih prava. Povreda osobnih prava podrazumijeva osobito: tjelesno ili mentalno nasilje, spolne zlouporabe, zanemarivanje ili nehajno postupanje, zlostavljanje ili izrabljivanje djeteta. Centar za socijalnu skrb dužan je odmah po primitku prijave iz stavka 1. ovoga članka ispitati slučaj i poduzeti mjere za zaštitu djetetovih prava te o tome obavijestiti podnositelja prijave. Sud i centar za socijalnu skrb, roditelji i druge osobe ili ustanove socijalne skrbi kojima je povjereno ostvarivanje skrbi o djetetu dužni su međusobno surađivati i obavještavati se o radnjama poduzetima na temelju prijave.

Slijedom navedenog, predlažem da se svakako obratite nadležnom Centru za socijalnu skrb kako bi Vama i vašem djetetu bila pružena stručna pomoć.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Upozorenje: S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, pri čitanju članaka vezanih uz pravna pitanja uvijek obratite pozornost na datum objave. Za starije tekstove, ne možemo jamčiti da nije došlo do nekih zakonskih promjena.

Preporučujemo

Tagovi: , ,

Vezano uz temu

Što sve osjećaju djeca razvedenih roditelja?

Tijekom razvoda braka roditelja djeca doživljavaju razne osjećaje…

Pročitajte i:

Pravna pomoć u slučaju djetetove ozljede u školi

Prije nego se obratite osiguravajućem društvu i zatražite odštetu, budite sigurni da imate sve važnije…

Kako se riješiti sudužništva?

Kad vas netko prevarom navede kao sudužnika svog kredita, postoji način da se to dokaže...

Sporazumni razvod braka

Ljudi se s godinama mijenjaju i kada više ne pronalaze zajedničku riječ, emocije, ne slažu…

Otac unatoč sudskoj odluci ne sudjeluje u troškovima za djecu, što učiniti?

Pitanja oko nadmudrivanja s alimentacijama i sudjelovanja o troškovima ne prestaju, stiže još jedan slučaj…