Automatsko povećanje alimentacije?

Povećava li se alimentacija automatski kada dijete kreće u školu?

Pitanje: Isplaćujem alimentaciju djetetu koje ima šest godina. Zanima me povećava li se alimentacija zakonski kad dijete krene u školu? Hvala lijepo.

Odgovor: Obveza uzdržavanja malodobnog djeteta propisana je Obiteljskim zakonom kao i način određivanja visine novčanog iznosa koju je roditelj koji ne živi s djetetom dužan podmirivati. Navedeno ovisi o ukupnim mogućnostima roditelja obveznika uzdržavanja. Tako je člankom 311. Obiteljskog zakona propisano da se ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja utvrđuju u parničnom postupku, a Sud prilikom donošenja odluke o visini obveze roditelja mora voditi računa o prihodima i imovinskom stanju roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje u vrijeme kad se uzdržavanje određuje. Ukupne materijalne potrebe djeteta koje sud utvrđuje u parničnom postupku odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta.

S obzirom na vaš upit ukazujemo da se prvotno utvrđena obveza uzdržavanja može poslije smanjiti ili povećati ako se promijene okolnosti na temelju kojih je utvrđena (npr. roditelju koji daje uzdržavanje smanje se, odnosno povećaju primanja, starost djeteta itd.)

Međutim, alimentacija, odnosno iznos uzdržavanja, ne povećava se automatski kada dijete krene u školu već je potrebno da roditelj s kojim dijete živi pokrene postupak utvrđivanja povećanja iznosa uzdržavanja. Postupak se pokreće podnošenjem prijedlogom za povećanje iznosa uzdržavanja, a u kojem je potrebno dokumentirati povećanje troškova s obzirom na veće potrebe djeteta. Prilikom odlučivanja o navedenom sud ima sve mogućnosti utvrđenja kao i kod obveze utvrđivanja obveze uzdržavanja. Naime, sud u postupku procjenjuje mogućnosti roditelja koji je dužan uzdržavati, ali i njegove vlastite potrebe.

Dakle, sud će uzimajući u obzir prvotnu odluku o visini uzdržavanja donijeti novu izmijenjenu odluku ako za to budu ispunjeni uvjeti odnosno ako utvrdi da su potrebe djeteta povećane, a roditelj je u mogućnosti plaćati veći iznos uzdržavanja. Odluku o povećanju iznosa uzdržavanja sud donosi u obliku presude te određuje dan od kojega povećani iznos uzdržavanja treba početi plaćati.

 

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

 

Preporučujemo

Tagovi: , , , ,

Vezano uz temu

Problemi s priznavanjem ozljede na radu

Ako ste nezadovoljni dobivenim rješenjem HZZO-a, na vrijeme…

Druga smjena u vrtiću, moram li pristati na nju?

Smjenski rad nije jednostavno organizirati, osobito roditeljima. Je…

Pravo na razvod braka ubrzo nakon porođaja

Može li se tražiti razvod braka svježe nakon…

Ustanovljeno je da niste biološki otac djeteta? Što dalje?

U novom pravnom savjetu iznose se opcije razvoda…

Pročitajte i:

Zakonski prekid isplaćivanja alimentacije

Kako postupiti nakon što završe svi uvjeti za uplaćivanje alimentacije?

Sudužnica u kreditu je nezaposlena i bez nekretnina...

Redovito nam pristižu upiti vezani uz sudužništvo i problemima kad se njima obrate da otplate…

Razvod braka i zajednička nekretnina - problem na vidiku

Kad bračni drugovi imaju zajednička ulaganja u nekretenine, kredit, i sl., razvod braka nije jednostavan.…

Uskraćivanje otpremnine i otkaza zbog dugog bolovanja i tjelesnog oštećenja

Može li bolovanje ili nečija ozljeda biti opravdanje za osobno uvjetovani otkaz? U kojim uvjetima…