Trudnica ne može dobiti otkaz!

Jedna od najvažnijih odredaba Zakona jest upravo zaštita trudnica i majki na rodiljskom, odnosno roditeljskom dopustu od otkaza ugovora na neodređeno. S ugovorom na određeno stvar je malo drugačija

Za ženu koja planira roditi ili je već rodila iznimno je važno da u razdoblju trudnoće i rodiljskog dopusta ima zaštitu propisanu zakonom, ne samo u financijskom smislu u obliku novčane naknade nego i kao osobe koja je zaposlena kod određenog poslodavca.

ZAŠTITA TRUDNICA OD OTKAZA

Poslodavac ne može trudnici otkazati ugovor o radu za vrijeme trudnoće, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili korištenja dopusta. U slučaju da poslodavac otkaže radni odnos trudnici, a na dan davanja otkaza znao je za trudnoću, odnosno ako trudnica u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju trudnoće te mu o tome donese i potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela, takav otkaz neće biti valjan.

Ako poslodavac u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva trudnice za povratak na posao ne udovolji tom zahtjevu, trudnica može u sljedećem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava na mjerodavnom sudu.

Isto vrijedi i za osobu koja se koristi bilo pravom na rodiljski, roditeljski, odnosno posvojiteljski dopust, bilo pravom na rad s polovicom punoga radnog vremena, odnosno pravom na rad u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta kao i dopustom ili radom u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, a također i za trudnicu, odnosno majku koja doji dijete i koristi se trudničkim, odnosno dojenačkim dopustom (jer radi na poslovima štetnim za zdravlje djeteta, a poslodavac im nije osigurao druge odgovarajuće poslove) – tijekom korištenja tih prava, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka korištenja tih prava.

Međutim potrebno je istaknuti da trudnoća, odnosno ostale prethodno navedene okolnosti ne sprečavaju prestanak ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme, istekom vremena za koje je sklopljen taj ugovor.

TRUDNICE I ŽENE NA RODILJSKOM DOPUSTU I UGOVOR NA ODREĐENO VRIJEME

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u iznimnim slučajevima određenim zakonom. To su slučajevi kad je prestanak radnog odnosa unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, obavljanjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

Ugovor o radu na određeno vrijeme, odnosno više takvih uzastopnih ugovora o radu ne smiju biti sklopljeni s istim radnikom za neprekinuto razdoblje duže od tri godine osim iznimno, u slučaju kad je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili zbog nekih drugih objektivnih razloga dopuštenih zakonom ili kolektivnim ugovorom. Prekid između dva uzastopna ugovora mora trajati najmanje dva mjeseca da bi se smatrao prekidom razdoblja od tri godine.

Ugovor o radu na određeno vrijeme prestaje istekom vremena za koje je takav ugovor sklopljen.

Ako je trudnica, odnosno roditelj djeteta radio na određeno vrijeme, radni im odnos bez obzira na trudnoću, odnosno rodiljski/roditeljski dopust može prestati u vrijeme trudnoće, odnosno korištenja rodiljskog dopusta, istekom vremena na koje je sklopljen. U tom će se slučaju roditelji nakon isteka ugovora o radu kod ostvarivanja prava na novčane i vremenske potpore tretirati kao nezaposleni od trenutka prestanka ugovora o radu.

Međutim, ovdje postoji iznimka. Ako ugovor o radu prestane tijekom korištenja rodiljskog dopusta (razdoblje od 45-tog, odnosno 28-og dana prije porođaja pa do navršenih 6 mjeseci djetetova života), majka će se do isteka rodiljskog dopusta tretirati kao zaposlena i ostvarivati naknadu u visini 6 prosječnih mjesečnih plaća koje su joj isplaćene prije početka korištenja rodiljskog dopusta.

Kao što sam već navela, ako roditelju istekne ugovor o radu tijekom korištenja roditeljskog dopusta (drugih 6 mjeseci), roditelj će se nakon isteka ugovora o radu tretirati kao nezaposlena osoba te će ostvarivati naknadu u iznosu od 50% proračunske osnovice na mjesec, odnosno 1.663,00 kn.

Budući da će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) zaprimiti odjavu poslodavca sa zdravstvenog osiguranja za roditelja kojem je prestao ugovor o radu, roditelj je obvezan najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka ugovora regulirati zdravstveno osiguranje i zatim prijaviti nadležnom uredu HZZO-a navedenu promjenu.

Objavljeno u časopisu “Moje dijete” kolovoz/2010.,

napisala: Ivana Koržinek Hadžić, dipl. pravnica

Pročitajte i:

Provjerene tehnike umirivanje bebe u jednoj knjizi: Najsretnija beba u kvartu

Stiglo je novo, dopunjeno i prošireno izdanje knjige dr. Karpa Najsretnija beba u kvartu, knjige…

Postala sam majka usprkos reumatoidnom artritisu

Uspješno iznesena trudnoća žene oboljele od upalne reumatske bolesti, koja je tijekom cijele trudnoće bila…

Zaštitne mjere protiv obiteljskih nasilnika

Na koje se sve načine možete zaštititi od nasilnika, na pravni način, pročitajte u ovom…

Česti konflikti između jednog roditelja i djeteta - zašto nastaju i što učiniti?

Pogledajmo kako neadekvatna reakcija roditelja može pogoršati reakciju djeteta koje burnije reagira i kako se…