Bolnica za medvjediće

Završila je još jedna Bolnica za medvjediće, ovaj put na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Mali posjetitelji su izliječili svoje plišance i osvojili diplomice za hrabrost!

Bolnica za medvjediÊe je projekt koji u Hrvatskoj djeluje veÊ desetak godina, a rezultat je suradnje Europske medicinske studentske asocijacije Studentske sekcije Hrvatskog lijeËniËkog zbora. Cilj projekta je smanjiti djeËji strah od bijelih kuta πto se najbolje postiæe kroz igru pomoÊu modela bolnice. Dijete je u ulozi roditelja, bolesni medvjediÊ je pacijent, a studenti medicine lijeËnici. Najnovija Bolnica za medvjediÊe odræana je pod medijskim budnim okom Ëasopisa Moje dijete i portala Roditelji.hr 16. lipnja na zagrebaËkom Cvjetnom trgu. Bolnicu su posjetili djeËji vrtiÊ RazliËak, Vedri dani i BuduÊnost te brojna druga djeca. MedvjediÊi su imali razne tegobe, od muËnine, glavobolje, slomljenih ruku i nogu, pa sve do bolova u srcu i nedostatka prijatelja. Uspjeπno su bili izlijeËeni svi bolesni medvjediÊi, a djeca su dobila diplomice za hrabrost. Bio je to kutak pun djeËjeg smijeha i znatiæeljnih rukica koje su se spremno upuπtale i u najkompliciranije kirurπke zahvate.

Pročitajte i:

Ako je dijete razdražljivo, provjerite muči li ga neka od sljedećih stvari

Stiže popis pitanja koja pomažu u detekciji što bi moglo negativno utjecati na vaše dijete!

Svjesno jedenje - alat za zdravo mršavljenje

Imate li zdrav odnos prema sebi i hrani ili hranom ‘popunjavate’ praznine koje tijekom svakodnevice,…

kontracepcija dan poslije sa spiralom

Znate li da postoji jako dobra alternativa za pilulu dan poslije, a vrlo malo žena zna za nju!

Svi znamo za pilulu dan poslije odnosno spas nakon zaboravljene kontracepcijske pilule, pucanja kondoma ili…

Kako zimi sigurno voziti dijete u autosjedalici (i zašto je vožnja u zimskoj jakni opasna!))

Kada dijete sa zimskom jaknom stavimo u autosjedalicu, nemoguće je dovoljno zategnuti pojaseve autosjedalice koji…