Impressum

Direktor uredništva internetskih izdanja
Daniel Delale
d.delale@adriamedia.hr
Tel.: +385 1 4444 826
Online Sales Manager
Maja Štefanac
m.stefanac@adriamedia.hr
Tel.: +385 1 4444 966
Web Editor
Ivančica Tarade
i.tarade@adriamedia.hr
Tel.: +385 1 4444 941
Želite nas pohvaliti, kritizirati ili nas što pitati?
Vaši komentari su nam važni! Pišite nam na adresu urednistvo@roditelji.hr

Cjenik oglašavanja (PDF)

Adria Media Zagreb d.o.o.
Oreškovićeva 6H/1, HR-10000 Zagreb
Tvrtka upisana u sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-06/11384-2
MBS: 080416877
OIB: 58576890942
IBAN otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski Trg 3a, 51000 Rijeka, Republika Hrvatska
IBAN: HR5524020061100813723
Iznos temeljnog kapitala: 6.664.800,00 kn

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Ivona Čulo
generalna direktorica

Izjava o odricanju od odgovornosti:

Sav sadržaj objavljen na stranicama portala www.roditelji.hr zaštićen je autorskim pravima. Informacije, članci, dokumenti objavljeni na Roditelji.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka portala Roditelji.hr ili na bilo koji način koristiti kako bi uzrokovali štetu portalu Roditelji.hr ili bilo kojoj trećoj strani.

Sav sadržaj objavljen na portalu Roditelji.hr može se koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Portal Roditelji.hr nije vlasnik sadržaja i nije odgovoran za sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju posjetitelji portala Roditelji.hr, iako zadržava pravo da tijekom korištenja usluga portala koristi neke od tih sadržaja u promotivne svrhe usluga unutar kojih je sadržaj objavljen.