Imena bebe

Korana

hrv. prema rijeci Korani

Preuzeto sa CD izdanja "ABC popis imena", Artmedia, multimedija i izdavaštvo, www.artrea.com.hr