Kako pomoći djetetu da upiše željenu srednju školu a nema ocjene za tu školu?